Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

DARIAH Annual Event 2023

6. června 2023 - 9. června 2023, 09:00, Budapešť

Na začátku června se v Budapešti koná výroční akce konsorcia DARIAH-EU, evropské digitální výzkumné infrastruktury pro oblast umění a humanitních věd. Pro letošní ročník bylo zvoleno téma Cultural Heritage Data as Humanities Research Data?

Akce se účastní také Vojtěch Malínek z ČLB a jeho kolegové z Bibliographical Data Working Group, která funguje při DARIAH-EU. V rámci programu mj. představí výstupy loňského projektu Mutual learning workshop for improving cultural heritage bibliographical data, který byl finančně podpořen z programu DARIAH Working Groups Funding Scheme.

Prezentován bude také portál Literarybibliography.eu, jež nabízí z jednoho místa přístup k více než 4 milionům bibliografických záznamů o prozatím čtyřech národních literaturách a jeho rozvoj je dlouhodobým společným úkolem ČLB a Polska Bibliografia Literacka.

Více o akci zde:

https://annualevent.dariah.eu/