Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Edward J. Gray – How Research Infrastructure Empowers SSH Researchers

2. října 2023, 14:00 - 15:30, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 1420/3, dolní sál

LINDAT/CLARIAH-CZ a Česká literární bibliografie pořádají přednášku Edwarda J. Graye nazvanou How Research Infrastructure Empowers SSH Researchers. Příspěvek představí DARIAH, evropskou digitální výzkumnou infrastrukturu pro umění a humanitní vědy, jako fórum pro výměnu znalostí a spolupráci a zaměří se na platformy, které DARIAH badatelům poskytuje – například SSH Open Marketplace a DARIAH Campus.

Edward J. Gray je koordinátorem francouzské výzkumné infrastruktury Huma-Num zaměřené na sociální a humanitní vědy a v rámci Koordinační kanceláře DARIAH má na starosti národní koordinátory. V současné době je také členem redakční rady SSH Open Marketplace.

 

pozvánka na přednášku Edwarda J. Graye 2. 10. 2023