Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Helsinki Digital Humanities Hackathon 2022

11. května 2022 - 20. května 2022, 09:00, Helsinky

Helsinská univerzita pořádá interdisciplinární hackathon, v rámci něhož několik skupin studentů a badatelů z oblasti informatiky i humanitních věd po dobu 10 dnů řeší výzkumné projekty na následující témata:

– Early modern poetry

– Epistemes of online discussions

– Epistolary exchanges

– Parliamentary networks

Výsledky společné práce budou představeny 20. května 2022 ve 12:30, prezentace bude streamována.
Několika závěrečných dní programu hackathonu se zúčastní také kolegové Vojtěch Malínek a Ondřej Vimr, kteří budou právě ve Finsku.

Více informací o DHH22 a odkaz na stream

https://www2.helsinki.fi/…/helsinki-digital-humanities…