Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Konference Jaroslav Hašek ve filosofických, literárních a historických souvislostech

5. června 2023 - 6. června 2023, 13:30, Lipnice nad Sázavou

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy pořádá u příležitosti dvojitého jubilea Jaroslava Haška konferenci, která otevírá prostor mezioborovým přesahům, zvl. dialogu mezi filosofií, literární vědou, překladatelstvím a historií.

Příspěvky budou prezentovat badatelské výstupy, návrhy interpretačních perspektiv i zkušenosti s překládáním a přijímáním Haškova díla v odlišném jazykovém a kulturním kontextu.

Do programu konference přispěje také Daniel Řehák z ČLB přednáškou s názvem Nebýt slušný (Hašek a Peroutka v humoru a ve
světě), která je pokusem o objasnění souvislostí života a díla spisovatele Jaroslava Haška a novináře Ferdinanda Peroutky s ohledem na jejich vzájemné setkávání a míjení. Příspěvek načrtne jejich společné sociální okruhy, disparátnost jejich vztahu k Rusku a ruské kultuře na příkladu A. P. Čechova a nepodobnost řešení jejich osobnostních problémů. Rozebere také vliv Jaroslava Haška na Peroutku a význam Peroutkova potlačení tohoto působení.

Lipnice 2023 - Anotace príspěvků