Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Jinonické informační pondělky

26. listopadu 2018, 14:10 - 15:40, ÚISK FF UK, Praha

Český literární internet

Přednáška byla zaměřena na problematiku knihovnického zpracování online
dat a prezentaci projektu Český literární internet. Její obsah byl přizpůsoben potřebám
vysokoškolských studentů knihovnictví a jedním z cílů bylo ukázat jim práci s online
zdroji, která se od práce s tištěnými v mnohém liší. Studenti byli také seznámeni
s informace, které jsme schopni z databáze internetových článků zjistit a z jakých dat
budeme vycházet při popisu Českého literárního internetu.