Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Konference DH 2023 Collaboration as Opportunity

10. července 2023 - 14. července 2023, 09:00, Štýrský Hradec, Rakousko

Každoroční konference k digital humanities, kterou pořádá organizace Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), proběhne v druhém červencovém týdnu v rakouském Štýrském Hradci.

Letošní ročník na téma Collaboration as Opportunity se zaměří na interdisciplinární a nadnárodní spolupráci a na možnosti rozvoje, které vzájemná výměna zkušeností na mezinárodní úrovni přináší.

Programu se zúčastní také Vojtěch Malínek z ČLB, který je společně s kolegy z DARIAH Bibliographical Data Working Group organizátorem panelu na téma Fostering Collaboration to Enable Bibliodata-driven Research in the Humanities.

Organizace ADHO propaguje a podporuje digitální výzkum, publikování, spolupráci a vzdělávání napříč všemi humanitními obory. Každoroční ADHO Digital Humanities Conference je největší akcí mezinárodní komunity DH, která představuje jedinečnou příležitost ke sdílené zkušeností a navazování budoucí spolupráce.

Více informací o konferenci a program zde.