Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Konference Havlíčku, Havle!

26. října 2021 - 27. října 2021, 14:30, Havlíčkův Brod, Stará radnice

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a městem Havlíčkův Brod pořádají ve dnech 26.–27. 10. 2021 v Havlíčkově Brodě vědeckou konferenci u příležitosti 200. výročí narození a 165. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského. Českou literární bibliografii zde zastoupí kolega Dominik Melichar, který ve svém příspěvku představí obraz K. H. Borovského v samizdatu.

Více informací a program – https://www.muzeumhb.cz/havlicku-havle-vedecka-konference/ a https://www.mua.cas.cz/cs/akce/havlicku-havle