Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Konference Humanities and Social Sciences from the Perspective of Digital Humanties

9. listopadu 2023, 09:00, FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, učebna 1.25

Na olomoucké katedře bohemistiky při Filozofické fakultě Univerzity Palackého proběhne konference Humanitní a společenské vědy perspektivou Digital Humanities. Její program je věnován problematice pořizování, zpracování, analyzování a uchovávání společenskovědních dat v digitální podobě.

Za Českou literární bibliografii zde se svými příspěvky vystoupí kolega Vojtěch Malínek a kolegyně Charlotte Panušková.

Humanitni a spolecenske vedy perspektivou Digital Humanities - program konference