Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Konference Translation Studies and the Digital Humanities v Hongkongu

8. prosince 2023 - 9. prosince 2023, 11:00, Hongkong, Čínská lidová republika

Na začátku prosince se na Hongkongské univerzitě odehraje konference Translation Studies and the Digital Humanities. V jednom z paralelních bloků doprovázejících hlavní zasedání promluví o svém badatelském zaměření náš kolega Ondřej Vimr.

Jeho příspěvek se bude týkat datově založeného výzkumu, jak se česká literatura během posledních téměř dvou set let prostřednictvím překladů šířila po světě. Ondřej Vimr v něm představí různé přístupy k integraci, harmonizaci, kvalitativnímu zhodnocení a interpretaci různorodých bibliografických dat a datasetů, které mohou badateli pomoci při snaze o sestavení bibliografie překladů (zvláště týkajících se malých národních literatur).