Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Mutual Learning Workshop for Improving Cultural Heritage Bibliographical Data

12. října 2022 - 14. října 2022, 13:30, Horní sál ÚČL + Zoom

Bibliographical Data Working Group při konsorciu DARIAH-ERIC pořádá ve dnech 12.–14. října v Praze workshop s názvem Mutual Learning Workshop for Improving Cultural Heritage Bibliographical Data.

Cílem třídenního workshopu, na kterém se setkají zástupci paměťových institucí a badatelé v oblasti bibliografických dat, je společně diskutovat otázky spojené se zpracováním, propojováním a výzkumem bibliografických dat. Dílčí bloky workshopu jsou věnovány mj. problematice modelů pro deskripci literárních a uměleckých děl užívaných v současných bibliografických zdrojích, otázce tvorby bibliografických metadat pro projekty zpracovávající velká textová data, problematice tvorby automatizovaných klasifikací pro bibliografická data či možnostem využití otevřených dat a Wikipedie pro zpracování bibliografických bází.

Workshop proběhne hybridní formou.