Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Petra Večeřová – O každodennosti pražských rudolfinských tiskařů

3. ledna 2023, 17:00, Horní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Kalendářní roku 2023 bude zahájen závěrečnou přednášku zimního cyklu Staročeských dýchánků tradičně pořádaných Ústavem pro českou literaturu. Kolegyně Petra Večeřová ze Sekce Biografického archivu v ní představí každodenní život tiskařů rudolfinské Prahy.

Přednášku můžete navštívit osobně v horním sále pražské budovy ÚČL (pokud epidemická situace dovolí), za nepříznivé situace se můžete zúčastnit videokonference.

Videokonference i živé přednášky lze sledovat na YouTube.