Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Porada profesionálních knihoven Středočeského kraje

10. prosince 2018, 10:00 - 11:00, SMOSK Praha

Český literární internet

Pořadatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Anotace: Zvaná přednáška v rámci porady knihovníků Středočeského kraje
obsahovala seznámení s projektem Český literární internet. Jejím cílem bylo
demonstrovat využití databáze v knihovnické praxi se zaměřením na čtenářskou a
literární gramotnost. Druhá půlka prezentace byla spíše praktickou ukázkou, jak je
možné v databázích vyhledávat a jaké užitečné informace pro veřejnost obsahují.