Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Literary Transition in Poland Viewed Through Bibliographical Data

23. října 2018, 17:00, Ústav pro českou literaturu AV ČR

V rámci přednáškové cyklu „Literárněvědné fórum“ pořádaného ÚČL přednesl dr Maciej Maryl z IBL PAN, Varšava, přednášku pod názvem Literary Transition in Poland Viewed Through Bibliographical Data (1989−2000).

Přednášku je možné zhlédnout jako online záznam na níže uvedené adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=GPhAUZWhFnQ&t=2s)