Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

PŘEDNÁŠKA dr Tomasz Umerle: „PAN aktivity projektu TRIPLE“

25. února 2020, 13:00, AV ČR, Na Florenci 1420, Praha 1

V rámci Zasedání pracovní skupiny pro bibliografická data DARIAH-ERIC byla v 10:00 přednesena  přednáška dr Tomasze Umerleho z Instytutu Badań Literackich PAN o aktivitách projektu TRIPLE, podpořeného z programu H2020.
 

  1. 2. 2020 PŘEDNÁŠKA Dr. Róbert Péter: „Software pro analýzu bibliografických a fulltextových dat pro literární vědu s názvem AVOBMAT“

V rámci Zasedání pracovní skupiny pro bibliografická data DARIAH-ERIC byla odpoledne přednesena přednáška Dr. Róberta Pétera z Univerzity Segedín Software pro analýzu bibliografických a fulltextových dat pro literární vědu s názvem AVOBMAT.