Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Představení projektu Český literární exil 1948–1989

26. září 2023, 14:00, dolní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Srdečně zveme v úterý 26. září od 14.00 hodin na představení projektu Český literární exil 1948–1989, který je financován Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI III.

V dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1) pohovoří o plánovaných výstupech projektu kolegové z oddělení bibliografie a lexikografie společně se zástupci Památníku národního písemnictví/Muzea literatury, který je spoluřešitelem projektu.

Za PNP/Muzeum literatury promluví Petr Kotyk a Michaela Kuthanová, kteří představí hlavní výstupy projektu – připravovanou výstavu věnovanou českému literárnímu exilu, digitalizaci videonahrávek uložených v archivu PNP a film o českém exilu. Tomáš Pavlíček pak v krátkosti pohovoří o zpracování osobních fondů v Literárním archivu PNP.

Vojtěch Malínek, Michal Přibáň a Gabriela Romanová z ÚČL AV ČR přiblíží chystanou literární mapu československého exilu, bibliografickou databázi exilových časopisů a monografii o J. Škvoreckém.

Setkání bude možné sledovat také online na platformě Google Meet: https://meet.google.com/wxa-vpye-ura.

Cílem pětiletého projektu je při zohlednění dosavadních výzkumů a se zázemím četných archivních a knihovních sbírek zpracovat a primárně formou aplikovaných výstupů souhrnně prezentovat téma literárního exilu, jednoho z významných fenoménů formování české národní a kulturní identity druhé poloviny 20. století.

— více o projektu

 

představení projektu Český literární exil 1948–1989