Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

„Společenské vědomí, romanopisec a literární forma: Kundera – Zábranský / Houellebecq“

17. února 2019, 16:00, Lipsko

Konference “Achtung, ein großer Autor! Bohumil Hrabal und Milan Kundera neu betrachtet”

Příspěvek porovnával český ohlas vybraných románů M. Kundery, D. Zábranského a M. Houellebecqa. V první fázi šlo o jeho strukturu a průběh, jak jej zachycují databáze České literární bibliografie a společnosti Newton Media. V druhém kroku se jednalo o sémantickou analýzu samotných recenzních ohlasů. Kritická hodnocení byla roztříděna do tří různých kontextů (společenské vědomí, romanopisec, literární forma) a na základě jejich četnosti byl sestaven tzv. „recepční otisk“ zkoumaných románů.
PROGRAM KE STAŽENÍ