Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Staročeský kulatý stůl

20. června 2023, 10:00, FF MU, Arna Nováka 1, Brno, posluchárna D51 / online (MS Teams)

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pořádá 20. června 2023 kulatý stůl – setkání doktorských a magisterských studentů s badateli zabývajícími se starší českou literaturou. Na setkání budou představena témata disertačních a diplomových prací, o nichž se bude následně diskutovat. Cílem setkání je sdílení zkušeností a příležitost dozvědět se o dalších možnostech výzkumu.

V rámci programu zazní také prezentace Petry Večeřové z Biografického archivu ČLB, která v příspěvku Elektronické zdroje pro studium staročeské literatury představí mimo jiné databáze České literární bibliografie.