Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Týden Akademie věd ČR

1. listopadu 2021 - 7. listopadu 2021, 09:00, ČR

Týden Akademie věd ČR plynule navazuje na Týden vědy a techniky AV ČR, největší vědecký festival v České republice. Zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, promítání dokumentárních filmů, workshopy a mnohé další aktivity napříč celou republikou a všemi vědeckými obory.

Více informací – https://www.tydenavcr.cz/index.html