Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Týden vědy a techniky 2020

2. listopadu 2020 - 7. listopadu 2020, 00:00 - 00:00, online

Konspirační teorie, určování autorství, Staré pověsti české nebo četba starých textů jako lék proti trápení – to jsou témata přednášek, které jsme připravili pro letošní Týden vědy a techniky AV ČR. Přednášky bude možné zhlédnout online 2.–5. 11. 2020. Své znalosti můžete otestovat v online kvízu.
 

Program Týdne vědy a techniky AV ČR v Ústavu pro českou literaturu:

„Pojďte a poslyšte pověsti starých časů.“ Staré pověsti české v kontextu české literatury sklonku 19. století (PhDr. Ladislav Futtera)

pondělí 2. 11., 17:00 (premiéra přednášky na Youtube)
„Největší spisovatel je Jirásek a nejlepší, co napsal, jsou Starý pověsti český, a z nich je nejlepší pověst o mně,“ tvrdí praotec Čech ve hře Divadla Járy Cimrmana České nebe.
Odkazy na Staré pověsti české (1894) jsou hojně rozesety v populární kultuře i publicistice. Proč tomu tak je, v jaké situaci pověsti vznikly, nač navazovaly a vůči čemu se naopak vymezovaly?
Zaměříme se na kontexty vzniku tohoto souboru, pozici žánru pověsti v české kultuře 19. st. a porovnáme je s obdobnými souhrny.
 

Útěcha ze starých textů (Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. a hosté)

úterý 3. 11., 17:00 (premiéra diskuse na Youtube)
Během jarních mimořádných opatření vznikl díky spolupráci Oddělení starší literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR a Městské knihovny v Praze cyklus volně dostupných zvukových esejů Slova proti trápení.
V diskusně laděném pořadu se zamyslíme nad tím, zda má čtení či poslech staré literatury v různých domácích vězeních podobných tomu jarnímu smysl a co nám může dát.
Hosté: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK), Eva Marková (Gymnázium Jana Keplera)
 

Jak poznat autora textu? (Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. & Ph.D.)

středa 4. 11., 17:00 (premiéra přednášky na Youtube)
Metody používané pro určení autorství textů představí lingvista a versolog Petr Plecháč, který mimo jiné odhalil, do jaké míry se na hře Jindřich VIII. podílel William Shakespeare a které části textu pocházejí z pera Johna Fletchera.
Představíme si vybrané kvantitativní metody používané při určování autorství textu; od jednoduchých metrik (jako např. měření průměrné délky slov) po komplexní modely založené na strojovém učení.
 

Konspirační teorie včera, dnes a zítra (Mgr. Stefan Segi, Ph.D., Mgr. Václav Smyčka, Ph.D. et Ph.D.)

čtvrtek 5. 11., 17:00 (premiéra přednášky na Youtube)
Na internetu se často setkáváme s konspirační teorií: ať už jde o Covid-19, chemtrails, 11. září 2001 či skrytou světovládu humanoidních ještěrů. Představují zaručený způsob, jak snadno porozumět zdánlivě chaotickému světu kolem nás, narušují však zásadně důvěru lidí ve veřejné instituce a oficiální vědění.
Jak lze takovéto konspirační teorie uchopit? Kdy se objevují, jak se vyvíjejí a jakou podobu může mít konspirační imaginace zachycená v konspiračních románech a pamfletech?
 

Online kvíz Co víte o české literatuře? (připravil PhDr. Robert Kolár, Ph.D.)

Víte, čím končí Jiráskova Lucerna nebo kde se odehrává Čapkova hra R.U.R.? Mohli byste se stát vědeckými pracovníky Ústavu pro českou literaturu AV ČR, nebo si potřebujete ještě nějaké vědomosti doplnit?
Otestujte své znalosti po celý týden v našem online kvízu!

medailon Ladislav Futtera