Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

VI. kongres literárněvědné bohemistiky

27. června 2022 - 1. července 2022, 17:00 - 20:00, Praha

Ústav pro českou literaturu pořádá ve dnech 27. června – 1. července 2022 v Praze VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky s názvem Na křižovatkách. Koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě.

Program kongresu bude rozdělen do čtyř tematických os:

Podrobnější informace – https://www.6kongres.info/