Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Workshop Biografické databáze – možnosti a limity a elektronických slovníků a databází

30. května 2023, 09:00, Konferenční sál UTAM, Prosecká 809/76, Praha 9

Historický ústav AV ČR pořádá pracovní workshop s názvem Biografické databáze – možnosti a limity elektronických slovníků a databází. Během workshopu zazní příspěvky zaměřené na současný stav dané problematiky a na problémy, jež s tématem souvisí. Následovat bude diskuse, jejímž cílem je sdílet zkušenosti účastníků s databázemi a elektronickými slovníky.

Do programu workshopu přispěje také Petra Večeřová z Biografického archivu ČLB přednáškou Databáze České literární osobnosti – možnosti a limity tvorby. V příspěvku se zaměří na stávající stav databáze, možnosti jejího rozvoje, limity tvorby i srovnání s jinými podobnými databázemi budovanými u nás a v zahraničí.