Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Workshop Digital Humanities ve Varšavě

19. listopadu 2018, 10:00, Varšava

U příležitosti 5. narozenin institutu Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN vystoupil 19. 11. v rámci panelové diskuse vedoucí infrastruktury ČLB dr. Vojtěch Malínek.