Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

6. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR

2. listopadu 2023 proběhne v pavilonu IMPAKT Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze-Troji již 6. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur, jehož se zúčastní i kolegyně Pavla Hartmanová, zástupkyně ředitele naší výzkumné infrastruktury.

Celodenní konference nese letos podtitul “Nelegitimní ovlivňování: zvyšování povědomí a odolnosti” a v rámci programu budou představeny a diskutovány následující okruhy témat:

  • — Příležitosti a rizika mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích;
  • — nástroje a opatření na podporu mezinárodně konkurenceschopného, silného a nezávislého sektoru vysokého školství, vědy a výzkumu na mezinárodní i národní úrovni;
  • — problematika nelegitimního ovlivňování ve výzkumu, vývoji a inovacích a opatření posilující odolnost velkých výzkumných infrastruktur;
  • — sdílení zkušeností vysokých škol, výzkumných organizací i velkých výzkumných infrastruktur.