Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Bibliografická delegace v Poznani

Ve dnech 22.–29. dubna navštívili kolegyně a kolegové ze sekce pro globální a digitální literární studia a ze sekcí současné a samizdatové bibliografie Polska Bibliografia Literacka v Poznani. Hlavními tématy setkání s bibliografy se sesterské instituce byly mj. mezinárodní spolupráce v rámci Bibliographical Data Working Group DARIAH, analýza a srovnání bibliografických dat z obou národních databází a zpracování bibliografie internetových zdrojů.

Součástí pobytu byla rovněž účast na akci Dariah.lab promotional event: IBL PAN’s contribution to DARIAH infrastructure, kterou organizovali Instytut Badań Literackich PANDariah.lab (27. 4.).

Polští a čeští bibliografové si sdělovali své pracovní zkušenosti a vzájemně se informovali o vývoji jednotlivých databází také během Czech-Polish Digital Humanities knowledge exchange session (28. 4.).

Program po badatelské a výzkumné stránce doplnila návštěva archivu polské nezávislé kultury (Pracownia Badań Literatury a Kultury Niezależnej na Uniwerzitě Adama Mickiewicze).

Poznaň připravila pro pracovníky ČLB řadu zážitků a rozmanitá setkání s polskou kulturou. Za všechny zkušenosti a kontakt s polskými kolegy jsme nesmírně vděční a těšíme se na ty budoucí!

Stáž byla financována z projektu Rozvoj kapacit ÚČL AV ČR pro výzkum a popularizaci (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701).