Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

CZEDUCON a přednáška Navigating the Ethical Compass: Research and Education

21.–23. listopadu 2023 v Brně pod záštitou Domu zahraniční spolupráce probíhá konference CZEDUCON, která je platformou pro setkávání odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol. Třídenní setkání má za cíl sdílení dobré praxe napříč Evropou, objevování nových příležitostí a trendů a hledání řešení současných výzev.

První den akce se uskutečnila pre-konferenční přednáška Navigating the Ethical Compass: Research and Education na téma Etika ve výzkumu a vzdělávání, jíž se zúčastnila kolegyně Pavla Hartmanová.

Etické chování ve výzkumu ovlivňuje relevanci a důvěryhodnost vědeckovýzkumných institucí i výsledků jejich činnosti. Také proto je dodržování etických pravidel systematicky podporováno jak na státní, tak na celoevropské úrovni – např. jako podmínka pro udílení grantů.

Česká literární bibliografie jako součást Ústavu pro českou literaturu AV ČR se o dodržování etických postupů vědecké práce dlouhodobě zasazuje nejen odpovědným a transparentním přístupem ke svým zaměstnancům a zaměstnankyním, což dokládá i zisk prestižního ocenění HR Award, ale například také způsobem komunikace svých výzkumných dat, která jsou přístupná v režimu open access, tedy bezplatně a v digitální podobě.