Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Daniel Řehák na konferenci k jubileu Jaroslava Haška

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 5. a 6. června 2023 konferenci u příležitosti dvojitého jubilea Jaroslava Haška. Dvoudenní akce s názvem Jaroslav Hašek ve filosofických, literárních a historických souvislostech se koná v Lipnici nad Sázavou a zamýšlí otevřít prostor mezioborovým přesahům, zvl. dialogu mezi filosofií, literární vědou, překladatelstvím a historií.

Příspěvky budou prezentovat badatelské výstupy, návrhy interpretačních perspektiv i zkušenosti s překládáním a přijímáním Haškova díla v odlišném jazykovém a kulturním kontextu.

Do programu konference přispěje v pondělí 5. 6. také Daniel Řehák z Biografického archivu ČLB. V přednášce s názvem Nebýt slušný (Hašek a Peroutka v humoru a ve světě) se pokusí o objasnění souvislostí života a díla spisovatele Jaroslava Haška a novináře Ferdinanda Peroutky s ohledem na jejich vzájemné setkávání a míjení. Příspěvek načrtne jejich společné sociální okruhy, disparátnost jejich vztahu k Rusku a ruské kultuře na příkladu A. P. Čechova a nepodobnost řešení jejich osobnostních problémů. Rozebere také vliv Jaroslava Haška na Peroutku a význam Peroutkova potlačení tohoto působení.