Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Konference Underground a druhá kultura ve střední Evropě

V Opavě dnes probíhá konference Underground a druhá kultura ve střední Evropě – Underground i druga kultura w Europie Środkowej, který za podpory Česko-polského fóra pořádají Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Univerzitou Adama Mickiewicze v Poznani.

Do programu přispěje i Dominik Melichar z týmu bibliografie literárního samizdatu ČLB přednáškou Styčné plochy a různice mezi undergroundem, resp. druhou kulturou, a hanspaulským hnutím.

Program konference