Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

O kurátorství a výzkumu bibliografických dat

V říjnu 2023 jsme informovali o konání workshopu Open Bibliodata Workflows Booksprint. Nyní můžeme s potěšením oznámit, že výstup z této události – velká studie s názvem Open Bibliographical Data Workflows and the Multilinguality Challenge – byl publikován v odborném časopise Journal of Open Humanities Data 2024/1.

Na studii se podílel kolektiv čtrnácti autorů včetně našich kolegů Vojtěcha Malínka a Ondřeje Vimra a kolegyně Charlotte Panuškové. Skupina badatelů v ní představuje různé přístupy ke kurátorství a výzkumu bibliografických dat, které byly diskutovány v rámci projektu Open Bibliodata Workflows.

První z celkem pěti autory navrhovaných pracovních postupů popisuje konverzi knihovních dat do výzkumných datasetů. V dalších čtyřech se pak autoři zabývají použitím konkrétních nástrojů (např. infrastrukturami OpenCitations, Zotero, Wikibase aj.) pro účely datově orientovaného výzkumu.

Ze všech uvedených přístupů nicméně vyplývá urgentní potřeba při výzkumu bibliodat řešit rovněž problematiku jejich vícejazyčnosti, proto autoři studii uzavírají návrhem předběžného pracovního postupu pro zpracování vícejazyčných bibliodat.

Vznik této studie byl finančně podpořen konsorciem DARIAH ERIC v rámci projektu Open Bibliodata Workflows.