Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

PORÓWNANIA: Česká literatura ve středoevropském kontextu

V novém čísle polského komparatistického časopisu Porównania najdete i článek „Česká literární kultura v (post)digitální éře“ Karla Pioreckého a Vojtěcha Malínka. Zaměřili se v něm na aktuální problematiku proměny literárního života a provozu, totiž na otázku remediace, související s nástupem internetu, nových technologií, a tedy i nových způsobů literární produkce a komunikace.

Výše zmíněný článek je jedním z pěti textů o české literatuře, které jsou sondou do současné literární tvorby prozaické, básnické i dramatické, jakož i do jedné z významných oblastí literárního života. Příspěvky sice více či méně otevírají téma středoevropského prostoru, ale spíše proto, aby konstatovaly, že i přes podobné historické zkušenosti a prostorovou blízkost česká literární produkce své sousedy nijak významně nereflektuje a je spíše pohlcená svými vlastními tématy a problémy.

– Porównania 27: plné texty článků