Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Právě vyšlo: Digitální literatura sociálních médií

Nakladatelství Univerzity Palackého vydalo disertační práci naší kolegyně Pavly Hartmanové s názvem Digitální literatura sociálních médií.

Autorka v monografii představuje metodologický přístup dovolující zohlednit při výzkumu digitální literatury rozdíly mezi jednotlivými sociálními platformami – ať už po stránce technické, nebo v utváření vztahů mezi uživateli či mezi texty samotnými. Přibližuje pojmy jako participativní kultura, sociální estetika, kolektivní a kolaborativní způsoby psaní, síťová komunikace či primární a sekundární osnova. Soustředí se na vznik virtuálních komunit a jejich komunikační strategie. Vychází zejména z postřehů Roberta Simanowského a Ruth Pageové.

Popsaný metodologický přístup aplikuje autorka v druhé části studie na rozbor blogorománu Srdce domova (2009) a amatérského literárního fóra SASPI.

Více zde – https://ucl.cas.cz/produkt/digitalni-literatura-socialnich-medii/