Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Přednáška Edwarda J. Graye – How Research Infrastructure Empowers SSH Researchers

V pondělí 2. října 2023 od 14:00 se v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3) uskuteční přednáška Edwarda J. Graye nazvaná How Research Infrastructure Empowers SSH Researchers.

Edward J. Gray je členem vedení evropské digitální výzkumné infrastruktury pro umění a humanitní vědy DARIAH a ve svém příspěvku představí nejen samotnou infrastrukturu jako fórum pro výměnu znalostí a spolupráci, ale zaměří se také na platformy, které DARIAH badatelům poskytuje – např. SSH Open Marketplace nebo DARIAH Campus.

Přednášku pořádá výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie ve spolupráci s výzkumnou infrastrukturou LINDAT/CLARIAH-CZ.

pozvánka na přednášku Edwarda J. Graye 2. 10. 2023