Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Letošní přírůstek v edici Bibliographica

Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie připravuje tituly pro edici Bibliographica, v rámci níž jsou vydávány specializované bibliografie z oboru literární vědy či příbuzných disciplín a zároveň odborné a metodologické publikace s bibliografickou tematikou.

Letos vyšla v edici kniha s názvem Anketa o knihu roku Lidových novin (1928–1949). Publikace komplexně představuje jednu z výrazných kulturních událostí 30. a 40. let 20. století – anketu o „nejzajímavější knihu“, kterou v letech 1928–1941 a 1946–1949 pravidelně pořádal deník Lidové noviny. Najdete v ní nejen anketní odpovědi soudobých osobností z mnoha různých oborů, ale například také literárněhistorickou studii Lukáše Holečka, která anketu zasazuje do širšího historického kontextu.

Více o knize zde: https://ucl.cas.cz/…/anketa-o-knihu-roku-lidovych…/.