Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

V časopise Translations Studies vyšla studie Julie Miesenböck

Translation Studies obalka

Like-minded agents and established consecrators: Czech-to-German poetry translators, 1948–1989, tak zní název studie Julie Miesenbock, která je jednou z řešitelek projektu Globální trajektorie české literatury od roku 1945.

Cílem projektu je zmapovat celosvětové šíření české literatury v knižní formě od konce druhé světové války do současnosti. Využívá k tomu kombinaci analýzy dat velkého rozsahu (Big Data) a kvalitativních metod sociologie a dějin překladu.

Zmíněná studie zkoumá překládání české poezie do němčiny v období studené války z pohledu překladatelů a přihlíží i k vybraným faktorům, které mohly jejich překladatelskou činnost ovlivnit. Podrobněji se pak autorka zabývá překladatelem Konradem Balderem Schäuffelenem a překladateli Jaroslava Seiferta.

MIESENBÖCK, Julia: „Like-minded agents and established consecrators: Czech-to-German poetry translators, 1948–1989.“ In Translation Studies, 2023, doi.org/10.1080/14781700.2023.2231932