Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Využití ČLB při studiu a její citování

Chystáte se v letošním roce psát seminárku, diplomku či disertaci? U příležitosti začátku nového semestru připomínáme, že zdroje pro svou písemnou práci můžete snadno a bezplatně hledat v našich databázích.

Zároveň však prosíme o řádné uvedení informace o využití výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie, která by měla mít následující formu:

  • Při vzniku práce [knihy/studie/…] byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).

Proč je uvedení dedikace důležité? Veškeré zdroje ČLB jsou uživatelům k dispozici bezplatně v režimu open-access. Počty dedikací v odborných i laických publikacích nám umožňují sledovat, jakým způsobem jsou naše nástroje využívány, a zároveň prokazují relevanci ČLB v nejrůznějších hodnoceních a grantových projektech, díky nimž můžeme naše služby pro koncové uživatele do budoucna dále rozvíjet a zkvalitňovat.

Další informace o správném citování ČLB (vč. příkladů konkrétních dedikací) naleznete na stránce https://clb.ucl.cas.cz/jak-citovat-clb/.