Poetry in Exile

Specifikace
Autor Josef Hrdlicka
Překladatelé Václav Z. J. Pinkava
Název Poetry in Exile
Podtitul Czech Poets during the Cold War and the Western Poetic Tradition
Vydavatel Univerzita Karlova
Rok vydání 2020
Počet stránek 358
ISBN 978-80-246-4657-2