Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography
Logo ÚČL AV ČR
2 253 964záznamů v našich databázích
1 697 801lístků v RETROBI
496 065záznamů současné bibliografie
44 930záznamů internetu
16 358záznamů samizdatu
9 155záznamů exilu
Aktuality

650 000 záznamů v databázích ČLB!

Včera v 19:13 v databázích České literární bibliografie (vyjímaje Retrospektivní bibliografie 1770–1945) byl zapsán záznam s pořadovým číslem 650 000, čím byl dosažen další významný mezník pro celou infrastrukturu ČLB. číst dále

8. 6. 2021
Další aktuality
Víte, že..?
Naše databáze

Bibliografie české literární vědy (od roku 1945)

Databáze obsahuje záznamy o článcích a knihách o české literatuře, výběrově (1945–1960 a od r. 2015) též záznamy beletrie.

Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945

Retrospektivní bibliografie pokrývá období let 1770–1945 a obsahuje více než 1,6 mil. záznamů článků o české i světové literatuře.

České literární osobnosti

Databáze CLO shromažďuje archivním výzkumem a další excerpcí biografická data a údaje o profesním zaměření osobností české literatury od počátku našeho písemnictví do současnosti.

Bibliografie českého literárního internetu

Bibliografie podchycuje českou beletrii a články o české literatuře publikované v online časopisech a na literárních, kulturních či zpravodajských serverech.

Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989)

Bibliografie podchycuje reflexi české literatury a literárního dění v periodikách a knižní produkci vydaných v exilu mezi lety 1948–1989.

Bibliografie českého literárního samizdatu

Bibliografie obsahuje záznamy otisků české i světové beletrie a článků o literatuře ze samizdatových periodik.

Databáze zahraničních bohemik

LiBRI

Digitalizovaný archiv časopisů

Digitální archiv obsahuje skeny více než 50 titulů literárních a kulturních periodik.

Databáze excerpovaných časopisů

Databáze obsahuje informace o časopisech a periodikách excerpovaných pro potřeby České literární bibliografie.

Databáze literárních cen

Databáze zahrnuje informace (historie, charakteristika, laureáti, složení poroty atp. ) o literárních cenách udělovaných v Československu a České republice.

Databáze literárních edic

Průběžně aktualizovaná bibliografická databáze knižních edic zaměřených na českou literaturu a literární vědu.

Činnost výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie je od roku 2016 podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci aktivit na podporu výzkumných infrastruktur (kódy projektů LM2015059 a LM2018136).

Ústav pro českou literaturu AV ČR, V. V. I.

Na Florenci, 1420/3, 110 00 Praha
Tel +420 234 612 111 (recepce)
+420 234 612 117 (sekretariát)
Datová schránka nq8ie7m
E-mail clb@ucl.cas.cz