Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Nový přírůstek v edici Bibliographica

V edici Bibliographica, která vychází při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie, byla vydána publikace s názvem Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992).

Autor Jakub Flanderka v ní představuje časopis Dialog, který vycházel ve dvou etapách: od dubna 1966 do srpna 1969 a poté v letech 1990–1992, přičemž v letech 1990–1991 neslo periodikum název Severočeský Dialog.

Časopis Dialog byl od začátku spojen se specifickým regionem severních Čech, resp. s (někdejším) Severočeským krajem. Vedle problematiky devastace životního prostředí, jež výrazně pronikla do obou etap časopisu, byl v oblasti kultury, literatury a umění zaměřen v 60. letech především na reflexi (soudobých) experimentálních tendencí, v 90. letech se jeho pozornost obrátila spíše k regionálním tématům a historickým souvislostem.

Do širšího kontextu časopis Dialog zasazuje úvodní studie J. Flanderky, která shrnuje počátky a proměny redakce časopisu a způsob, jakým zde byly reflektovány nejrůznější umělecké projevy. Všechna tato témata se odrážejí i v bohaté rejstříkové části publikace.