Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Ukončené projekty

Česká literární bibliografie v minulosti řešila řadu grantových projektů různě souvisejících s její činností a výzkumnými aktivitami. Jednotlivé projekty jsou níže řazeny chronologicky, u vybraných z nich existuje možnost zobrazit samostatnou stránku.

Z nejvýznamnějších grantových projektů zmiňme alespoň projekt Digitalizace lístkové kartotéky Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945, v jehož rámci byl vyvinut specializovaný software pro digitalizaci a online prezentaci lístkových kartoték, úspěšně nasazený na třech dalších příbuzných pracovištích. Významný pokrok vpřed pro ČLB znamenala implementace projektu Bibliografie české literatury 1945–1960, v jehož rámci byly připraveny dvě metodické příručky pro zpracování oborové analytické bibliografie a připravena dlouhodobě chybějící bibliografie české literatury let 1945–1960, která umožnila chronologické propojení dvou původně samostatných celků retrospektivní a současné bibliografie do jednoho souvislého celku. I na základě těchto projektů byla ČLB s platností od roku 2016 zařazena na tzv. Cestovní mapu výzkumných infrastruktur ČR a bylo jí umožněno řešit specifický projekt výzkumné infrastruktury.

Soupis projektů:

RETROBI

INAKI 1945–1960

Mobility s IBL

ČLB I