Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Studie o českém přínosu světové literatuře v posledních dvou stoletích

Ondřej Vimr ze Sekce pro globální a digitální literární studia ČLB a Cezary Rosiński z Polska Bibliografia Literacka publikovali v posledním tematickém čísle České literatury (70/6) studii s názvem Česká literatura ve světě: možnosti mapování ve velkém rozsahu (1820–2020).

Článek využívá výpočetní metody ke zpracování a analýze dat z OCLC, České literární bibliografie a Národní knihovny ČR a přináší tři případové studie demonstrující možnosti výpočetní analýzy české literatury v překladu.

Plná verze textu v režimu open access je dostupná zde:

https://asjournals.lib.cas.cz/ceskaliteratura/article/uuid:cdf223c5-2c1f-4f5c-a700-745489c613b9?fbclid=IwAR0f9mzNDC31eA4J6Alj5emeoqSDtgvnge4N00wX1_CjootQdQGOd_8m7A8.

Studie vznikla v rámci projektu Globální trajektorie české literatury od roku 1945 podpořeného Grantovou agenturou ČR (GJ20-02773Y).