Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Daniel Řehák na konferenci o českých novinách v “rakouské” Vídni

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK pořádá 11. listopadu 2022 konferenci k dějinám českých novin v „rakouské“ Vídni. Součástí konference bude i představení výstavy „WENZEL a jeho noviny“.

V rámci programu konference vystoupí také Daniel Řehák ze Sekce Biografického archivu ČLB, který přednese příspěvek s názvem Publicistika českého exilu a krajanská periodika v Rakousku po roce 1948 z hlediska biografie.

Více informací a program