Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

L. M. Vytlačil: Kronika obce Kačice 1932–1939

Ve čtvrtek 3. září 2020 se v kladenském Sládečkově vlastivědném muzeu uskutečnila přednáška Lukáše M. Vytlačila věnovaná publikované edici Kroniky obce Kačice 1932–1939. Téma obecních kronik a jejich významu uvedl PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel muzea. Po hlavním výkladu následovala dlouhá a přátelská diskuse s posluchači.

pozvánka:  http://www.omk.cz/index.html?url=http://www.omk.cz/dyn/doc/kronika_obce_kacice